از میکسر پودر برای به دست آوردن مواد جدید خصوصا در پزشکی و صنایع شیمیایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اهمیت ترکیب مواد در تولید دارو و ساخت ترکیبات جدید بیشتر نمود پیدا می کند. گاهی نیز برای تهیه ادویه جات ترکیبی، می بایست چند پودر با یکدیگر مخلوط شوند.

پودر

دستگاه میکسر ریبون بلندر

همه این موارد به کمک دستگاه میکسر پودر صورت می گیرد. مواد گرانولی و پودری در داخل مخزن دستگاه ریخته می شود و با یکدیگر شروع به مخلوط شدن می کنند.

ریبون بلندر نام تجاری این نوع از بلندر است. میکسر بلندر با داشتن پره های مخصوص که تمام مخزن را پوشش می دهد سبب ترکیب هرچه دقیقتر مواد می شود.

میکسر پودر بلندر